Tbs_Page_logo2.jpg
 

Administrator: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości   07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Partyzantów 17 zaprasza do złożenia oferty na adaptację poddasza (wymiana konstrukcji dachu,  pokrycia dachowego wraz z utylizacją, przemurowanie kominów) a także ocieplenie ścian budynku WMN  z wyprawą elewacyjną - w zamian za zbycie przez Wspólnotę prawa do zagospodarowania poddasza na cele mieszkalne oraz dodatkowe remonty części wspólnej nieruchomości i zagospodarowanie terenu.


Oferty na zagospodarowanie poddasza wraz z robotami towarzyszącymi należy składać w siedzibie Zarządu Wspólnoty i Administratora przy ul. Kościuszki 20, do dnia 4 lipca 2012 r.
Po tej dacie przewidziane spotkanie oferentów ze współwłaścicielami WMN  i Administratorem.
Preferowane będą oferty zakładające najdalej idące remonty części wspólnej nieruchomości oraz doświadczenie wykonawcy w kwestii dokonanych nadbudów nieruchomości.

Bliższe informacje pod nr tel.: 29 644-32-90. Oglądanie nieruchomości po  telefonicznym umówieniu.W imieniu WMN:
–    Administrator: TBS w Ostrowi Maz. sp. z o.o.