Tbs_Page_logo2.jpg
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert ubezpieczenia. Zamówienie obejmuje usługę ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla 30. Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez TBS w Ostrowi Maz. Sp. z o.o. Ponadto zamówienie obejmuje usługę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości oraz usługę ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych majątku spółki oraz ubezpieczenie środków transportu.

DANE DOTYCZĄCE SZKODOWOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH:

Dane dotyczące szkodowości (PDF)

DODATKOWE INFORMACJE :

Dodatkowe informacje do przetargu (PDF)


Oferty należy składać w formie pisemnej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 15:00, nie później niż do dnia 23.07.2012 r. w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej, bądź listownie: ul. Kościuszki 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.tbsostrow.pl lub odebrać  w siedzibie TBS, pokój nr 1. Bliższe informacje także pod nr tel. 29 644 32 91.

 


Zgodnie z Kodeksem cywilnym Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z.o.o. zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do:

  • zmiany warunków przetargu,
  • swobodnego wyboru Oferenta,
  • odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

TBS w Ostrowi Maz. Sp. z o.o. nie zwraca Oferentom kosztów udziału w przetargu.

 

Pliki do pobrania: