Tbs_Page_logo2.jpg
 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO MARKI CITROEN JUMPER NR REJ.: WOR 15646.
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ PROPONOWANĄ CENĘ ZA WW. SAMOCHÓD.

DANE TECHNICZNE POJAZDU:

–    ROK PRODUKCJI: 2003,
–    RODZAJ SILNIKA: diesel 4 cylindrowy,
–    POJEMNOŚĆ SILNIKA: 2179 cm3
–    RODZAJ ZABUDOWY – SKRZYNIOWY Z PLANDEKĄ
–    DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ: 1525 kg
–    PRZEBIEG: 130 tys. km

Samochód można oglądać w dniach 27 - 29 lutego w godz. 7.00 – 8.00 przed siedzibą Spółki, lub w innym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym.
Termin składania ofert: do 1 marca 2012 r. - godz. 15.00


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg nie otwierać przed dniem 1 marca godz. 15.00” listownie lub w siedzibie spółki /od pn. do pt. w godz. 7.00 – 15.00 / 07-300 Ostrów Maz., ul. Kościuszki 20.
Otwarcie ofert nastąpi 2 marca 2012 r. o godz. 10.00
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 29 644 32 89.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym  Towarzystwo Budownictwa Społecznego  w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do:
–    zmiany warunków przetargu,
–    swobodnego wyboru oferenta,
–    odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
TBS w Ostrowi Maz. sp. z o.o. nie zwraca oferentom kosztów udziału w przetargu.