Tbs_Page_logo2.jpg
 

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zaprasza do składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok w trybie i na zasadach określonych Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. 2009 Nr 152 poz. 1223 wraz z późniejszymi zmianami/ oraz  zgodnie z normami wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

W zakres usług wchodzą wszystkie czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Przewidywany termin realizacji usługi: 25.II.2015 r.– 25.III.2015 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji budowlanej niżej wymienionych budynków usytuowanych w Ostrowi Mazowieckiej:

  1. Budynek przy ulicy Staszica 11
  2. Budynek przy ulicy Sikorskiego 151
  3. Budynek przy ulicy Batorego 14

Dokumentację należy opracować w oparciu o inwentaryzację obiektów z natury. Inwentaryzację  należy opracować w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Pożądany termin wykonania 15.12.2015 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (29) 644-32-91.