Tbs_Page_logo2.jpg
 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO MARKI CITROEN JUMPER NR REJ.: WOR 15646.
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ PROPONOWANĄ CENĘ ZA WW. SAMOCHÓD.

DANE TECHNICZNE POJAZDU:

–    ROK PRODUKCJI: 2003,
–    RODZAJ SILNIKA: diesel 4 cylindrowy,
–    POJEMNOŚĆ SILNIKA: 2179 cm3
–    RODZAJ ZABUDOWY – SKRZYNIOWY Z PLANDEKĄ
–    DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ: 1525 kg
–    PRZEBIEG: 130 tys. km

Samochód można oglądać w dniach 27 - 29 lutego w godz. 7.00 – 8.00 przed siedzibą Spółki, lub w innym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym.
Termin składania ofert: do 1 marca 2012 r. - godz. 15.00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. sp. z o. o. ogłasza przetarg na   wykonanie kompleksowej termomodernizacji  budynków niżej wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości :

  1. Budynek przy ulicy Warchalskiego 2B
  2. Budynek przy ulicy Lubiejewskiej 2A
  3. Budynek przy ulicy Partyzantów 9

Administrator: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości   07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Partyzantów 17 zaprasza do złożenia oferty na adaptację poddasza (wymiana konstrukcji dachu,  pokrycia dachowego wraz z utylizacją, przemurowanie kominów) a także ocieplenie ścian budynku WMN  z wyprawą elewacyjną - w zamian za zbycie przez Wspólnotę prawa do zagospodarowania poddasza na cele mieszkalne oraz dodatkowe remonty części wspólnej nieruchomości i zagospodarowanie terenu.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz sp. z o.o. ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksową termomodernizację budynków niżej wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości:

  1. Budynek przy ulicy 3 Maja 48             -3 klatki     -kubatura 7000 m3
  2. Budynek przy ulicy 3 Maja 48A           -3 klatki     -kubatura 6400 m3
  3. Budynek przy ulicy Lubiejewskiej 2B    -3 klatki     -kubatura 7979 m3
  4. Budynek przy ulicy Sikorskiego 39       -2 klatki     -kubatura 3747 m3

 Dokumentację należy opracować w oparciu o audyty energetyczne oraz inwentaryzację obiektów z natury.

Administrator -Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz sp. z o. o w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych  ogłasza przetarg na wykonanie kompleksowej termomodernizacji  Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości w Ostrowi Mazowieckiej:

 - Plac Waryńskiego 20A

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie  do dnia 05.06.2014 do godz. 800 w sekretariacie TBS. Otwarcie nastąpi w tym samym  dniu  o godz. 830 w obecności przedstawicieli zarządów WMN. Ze względu na możliwość negocjacji wskazana jest obecność oferentów.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA KOMPAKTOWEGO KATEGORII KOMUNALNEJ.
OFERTA DOSTAWY WINNA ZAWIERAĆ CENĘ /netto i brutto/, TERMIN DOSTAWY, WARUNKI: ZAKUPU, GWARANCJI I PŁATNOŚCI ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS Z DANYMI TECHNICZNYMI OFEROWANEGO CIĄGNIKA.

Administrator: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 52 zaprasza do złożenia oferty na remont dachu (wymiana więźby dachowej,  pokrycia dachowego wraz z utylizacją, przemurowanie kominów)   a także ocieplenie ścian budynku WMN - w zamian za zbycie przez Wspólnotę prawa do zagospodarowania poddasza na cele mieszkalne.