Tbs_Page_logo2.jpg
 

Administrator - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków niżej wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości :

 1. Budynek przy ulicy Lubiejewskiej 2B
 2. Budynek przy ulicy 3 Maja 48
 3. Budynek przy ulicy 3 Maja 48 A
 4. Budynek przy ulicy Sikorskiego 39

Dodatkowa informacja (PDF)

SPROSTOWANIE DO PRZETARGU (PDF)

W dniu 22.02.2013 odbył się przetarg na termomodernizację 4-ch budynków w wyniku , którego wybrano następujące oferty:

 1. Budynki 3 Maja 48 i 48A oraz Lubiejewska 2B – firma Usługi Budowlane Marian Biedrzycki Olszewo Borki
 2. Budynek Sikorskiego 39 – firma Zakład Ogólnobudowlany Jerzy i Wojciech Kuchta Nowe Wielątki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz sp. z o. o ogłasza przetarg na dostawę stolarki okiennej wg załączonego zestawienia Okna winny być z profilu sześciokomorowego , okucia obwiedniowe , współczynnik przenikania ciepła 1.1, kolor biały .

Pożądany termin dostawy 15 kwietnia 2013.

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu na dostawę stolarki okiennej, który odbył się w dniu 19.08.2013 r. została wybrana oferta firmy: Fabryka Okien SPECTRUM z Lublina, za cenę brutto 27 000,00 zł.

 

Administrator: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Partyzantów 17 zaprasza do składania ofert na adaptację poddasza (wymiana konstrukcji dachu, pokrycia dachowego wraz z utylizacją, przemurowanie kominów) a także ocieplenie ścian budynku WMN z wyprawą elewacyjną - w zamian za zbycie przez Wspólnotę prawa do zagospodarowania poddasza na cele mieszkalne oraz dodatkowe remonty części wspólnej nieruchomości i zagospodarowanie terenu.

Oferty na zagospodarowanie poddasza wraz z proponowanymi robotami dodatkowymi należy składać w siedzibie Zarządu Wspólnoty i Administratora przy ul. Kościuszki 20, do dnia 3 kwietnia 2013 r.

Po tej dacie przewidziane spotkanie negocjacyjne oferentów ze współwłaścicielami WMN i Administratorem.
Preferowane będą oferty zakładające najdalej idące remonty części wspólnej nieruchomości oraz doświadczenie wykonawcy w kwestii dokonanych nadbudów nieruchomości.

Bliższe informacje pod nr tel.: 29 644-32-90. Oglądanie nieruchomości po telefonicznym umówieniu.
WMN zastrzega sobie bez podania przyczyny, prawo do: zmiany warunków oferty, swobodnego wyboru oferenta, niewybrania którejkolwiek z ofert.

WMN nie zwraca oferentom kosztów związanych ich przygotowaniem.

W imieniu WMN:
Administrator: TBS w Ostrowi Maz. sp. z o.o.

 

Administrator -Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz sp. z o. o w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza przetarg na wykonanie kompleksowej
termomodernizacji budynków niżej wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości:

 1. Budynek przy ulicy Dubois 6
 2. Budynek przy ulicy Partyzantów 7
 3. Budynek przy ulicy Pocztowej 14
 4. Budynek przy ulicy Waryńskiego 20 B

 UWAGA !
Wystąpił błąd w numerze konta Pl. Waryńskiego 20B. Prawidłowy numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium to:
96 1240 5628 1111 0000 5071 4973

Administrator -Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz sp. z o. o w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza przetarg na wykonanie kompleksowej
termomodernizacji budynków niżej wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości:

 1. Budynek przy ulicy Lubiejewskiej 2 D
 2. Budynek przy ulicy Mieczkowskiego 2
 3. Budynek przy ulicy 3 Maja 52 A
 4. Budynek przy ulicy 63 Rok 13 A
 5. Budynek przy ulicy 63 Rok 11