Tbs_Page_logo2.jpg
 

 

Zarządzenie Nr 2/2022
Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. o.o.

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie ustanowienia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
\w Ostrowi Mazowieckiej Sp. o.o.

Na podstawie §11 ust. 3 i 4 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Rep. „A” NR-912/2004) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Wprowadzenie i przestrzeganie regulaminu powierza się Panu Marcinowi Głębockiemu -Kierownikowi ABM.

§ 3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Piotr Skłodowski

 Prezes Zarządu TBS
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

PRZETARGI i KONKURSY

WAŻNE LINKI

Jesteśmy na Facebook'u

Przejdż do profilu