Tbs_Page_logo2.jpg
 

 

Ostrów Mazowiecka, dn. 10.07.2023

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu 3 klatek schodowych w budynku przy ulicy Lubiejewskiej 2A w Ostrowi Maz. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarach robót.

Ofertę z podaniem ceny brutto należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta na remont klatek schodowych w budynku przy ul. Lubiejewskiej 2A" w sekretariacie TBS do dnia 21.08.2023 do godz. 9:00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:30.

Pożądany termin realizacji zamówienia to 29.02.2024. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji udziela dział techniczny w godz. 7:00-15:00 telefon (29) 644 32 90 lub osobiście w pokój nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

 dokumenty do pobrania:

 

 

.

PRZETARGI i KONKURSY

WAŻNE LINKI

Jesteśmy na Facebook'u

Przejdż do profilu