Tbs_Page_logo2.jpg
 

 

Ostrów Mazowiecka, dn. 21.08.2023

 

Zapraszamy do złożenia oferty na:

  • - wykonanie izolacji ścian piwnic wraz  z ociepleniem - I wariant
  • - wykonanie  izolacji ścian piwnic metodą iniekcji -II wariant

w budynku usytuowanym przy ulicy 3 Maja 64.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarach robót.

Ofertę z podziałem na dwa warianty lub wybrany wariant  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na izolację ścian piwnic w budynku przy ulicy 3 Maja 64” w sekretariacie TBS do dnia 12.09.2023  do godz. 9.00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.30.

Zamawiający w przypadku braku wystarczających środków   może wybrać jeden wariant realizacji prac.

Pożądany termin zamówienia 30.10.2023r.

Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej. Szczegółowych informacji udziela dział techniczny w godz. 7.00-15.00 telefon (29) 644 32 90 lub osobiście pokój nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

 

.

PRZETARGI i KONKURSY

WAŻNE LINKI

Jesteśmy na Facebook'u

Przejdż do profilu