Tbs_Page_logo2.jpg
 

Administrator: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 52 zaprasza do złożenia oferty na remont dachu (wymiana więźby dachowej,  pokrycia dachowego wraz z utylizacją, przemurowanie kominów)   a także ocieplenie ścian budynku WMN - w zamian za zbycie przez Wspólnotę prawa do zagospodarowania poddasza na cele mieszkalne.

Oferty na zagospodarowanie poddasza wraz z robotami towarzyszącymi należy składać w siedzibie Zarządu Wspólnoty i Administratora przy ul. Kościuszki 20, do dnia 21 marca 2012 r.
Po tej dacie przewidziane spotkanie oferenta/ów ze współwłaścicielami WMN  i Administratorem.

Bliższe informacje pod nr tel.: 29 644-32-55. Oglądanie nieruchomości po  telefonicznym umówieniu.


W imieniu WMN:
- Administrator: TBS w Ostrowi Maz. sp. z o.o.