Tbs_Page_logo2.jpg
 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. informuje że w celu ułatwienia mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Ostrów Mazowiecka przyjmuje się możliwość  zamiany formy spłaty zadłużenia, ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe.

Dłużnik po złożeniu wniosku do TBS, jego pozytywnym rozpatrzeniu oraz podpisaniu umowy z Miastem Ostrów Mazowiecka zobowiązany będzie świadczyć drobne prace porządkowe, remontowe i usługowe na rzecz miasta. Wykonywane w ramach umowy świadczenie rzeczowe realizowane będzie w spółkach miejskich lub jednostkach organizacyjnych miasta.

załącznik : Wniosek dłużnika (zalacznik.docx)

 

 

.

 

PRZETARGI i KONKURSY

WAŻNE LINKI

Jesteśmy na Facebook'u

Przejdż do profilu