Drukuj

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA KOMPAKTOWEGO KATEGORII KOMUNALNEJ.
OFERTA DOSTAWY WINNA ZAWIERAĆ CENĘ /netto i brutto/, TERMIN DOSTAWY, WARUNKI: ZAKUPU, GWARANCJI I PŁATNOŚCI ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS Z DANYMI TECHNICZNYMI OFEROWANEGO CIĄGNIKA.

WYMAGANIA:


–    MOC CIĄGNIKA: od 25 do 36 KM;
–    ROK PRODUKCJI: 2011 lub 2012;
–    RODZAJ SILNIKA: diesel 3 lub 4 cylindrowy spełniający normę emisji spalin min. Euro 3 i niskie jednostkowe zużycie paliwa;
–    NAPĘD: na dwie osie (4WD) z odłączanym napędem osi przedniej;
–    Promień skrętu: max. 2,7 m;
–    Hydrauliczne wspomaganie kierownicy;
–    Szerokość całkowita ciągnika: max.: 1 600 mm;
–    Masa ciągnika: nie mniej niż 1000 kg i nie więcej niż 2000 kg;
–    TUZ:
-     tylny (kat. 0 lub kat. I, udźwig na końcówce min. 500 kg)
-     przedni (kat. komunalnej lub kat. I, udźwig na końcówce min. 350 kg);
–    Tylny WOM o dwóch prędkościach: 540 obr./min. i 1000 obr./min.;
–    Przedni WOM (pożądany);
–    Wyjścia hydrauliczne /poza zasileniem TUZ-a przedniego i tylnego/: z tyłu min.: 2 pary; z przodu min.: 1 para z rozdzielaczem pływającym;
–    Kabina bezpieczna,  ogrzewana z wentylacją;
–    Oświetlenie „robocze”: min. 1 para przód i 1 para tył;
–    Instalacja pneumatyczna do przyczep;
–    Homologacja umożliwiająca zarejestrowanie ciągnika;
–    Certyfikat bezpieczeństwa użytkowania CE;
–    Gwarancja: min. 1 rok, (pożądany i oczekiwany dłuższy okres). Prosimy o przedstawienie szczegółowych warunków gwarancji i serwisu.
 


Dodatkowym atutem będzie przedstawienie referencji lub listy referencyjnej dotychczasowych klientów oraz ew. dodatkowe wyposażenie, ubezpieczenie, przedłużona gwarancja, itp. - zawarte w cenie ciągnika.


Termin składania ofert: do 29 lutego 2012 r. - godz. 15.00
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „przetarg nie otwierać przed dniem 29 lutego godz. 15.00” listownie    lub w siedzibie spółki /od pn. do pt. w godz. 7.00 – 15.00 / 07-300 Ostrów Maz., ul. Kościuszki 20.
Otwarcie ofert nastąpi 1 marca 2012 r. o godz. 10.00
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 29 644 32 89.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym  Towarzystwo Budownictwa Społecznego  w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do:
–    zmiany warunków przetargu,
–    swobodnego wyboru oferenta,
–    odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

TBS w Ostrowi Maz. sp. z o.o. nie zwraca oferentom kosztów udziału w przetargu.